EU:n tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen tietosuojaseloste:

Avelyn
Y-tunnus: 2906262-7
040 762 9985
Yhteyshenkilö:
Eveliina Kivistö
tietosuoja@avelyn.fi

Mitä tietoja minusta kerätään?

Tilausten yhteydessä asiakkaista kerätään tunnistetietona nimi sekä yhteystiedoista sähköpostiosoite. Tarvittaessa kerätään lisäksi esimerkiksi puhelinnumero ja/tai osoite.

Tehdyistä tilauksista kerätään yksilölliset tiedot tilauksen sisällöstä, esimerkiksi makuvalinnat ja koristelutoiveet.

Mihin tietojani käytetään?

Asiakkaan tunniste- ja yhteystietoja käytetään laskutukseen sekä tilausten toimitukseen.

Tilaustietoja käytetään tilausten toteuttamiseen.

Tietoja käytetään myös yrittäjän omaan asiakasseurantaan, jonka avulla ns. kanta-asiakkaille voidaan tarjota mahdollisia alennuksia ja muita tarjouksia.

Miten tietojani säilytetään?

Laskutukseen liittyvät tiedot luovutetaan kirjapitäjien käsiteltäväksi ja he säilyttävät laskutustietoja lain määräämällä tavalla. Tilitoimistona toimii Tilikymppi Oy.

Tilaustiedot säilytetään paperilomakkeella kansiossa, johon pääsee käsiksi vain yrittäjä.

Internetin yhteydenottolomakkeen kautta tulleet kyselyt saapuvat yrityksen sähköpostiin ja niitä sekä muita saapuneita sähköposteja säilytetään sähköpostipalvelussa, jonka turvallisuudesta vastaa sähköpostipalvelun tarjoaja.

Facebookin kautta tulleiden kyselyiden turvallisuudesta vastaa Facebook.

Kuka tietojani käsittelee?

Tietoja käsittelee vain yrittäjä. Ainoastaan laskutukseen liittyviä tietoja käsittelee myös Tilikymppi Oy.

Luovutetaanko tietojani kolmansille osapuolille?

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille.

Millaisia oikeuksia minulla on?

Asiakkaalla on aina oikeus tarkistaa, onko hänestä tallennettuja tietoja yrityksessä sekä pyytää niihin tehtäviä korjauksia. Lisäksi asiakkaalla on oikeus pyytää poistamaan kaikki häntä koskevat tiedot. Ainoastaan lain mukaan säilytettäviä tietoja (kuten laskutukseen liittyvät tiedot) ei voida poistaa pyynnöstä. Tiedustelut ja pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti sähköpostiin tietosuoja@avelyn.fi.